fbpx

Zadania i ćwiczenia

Mam dla Ciebie dodatkowe zadania i ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz wiedzę zdobytą w tym module.

 1. Napisz program, który próbuje podzielić liczbę przez zero i obsłuży wyjątek ZeroDivisionError.
 2. Napisz program, który próbuje odczytać wartość z listy poza jej zakresem i obsłuży wyjątek IndexError.
 3. Napisz funkcję, która przyjmuje liczbę jako argument i rzuca wyjątek ValueError jeśli liczba jest ujemna.
 4. Napisz program, który odczytuje zawartość pliku tekstowego i wypisuje ją na ekran.
 5. Napisz program, który prosi użytkownika o podanie kilku imion i zapisuje je do pliku tekstowego.
 6. Napisz program, który zamienia podany tekst w formacie “DD-MM-YYYY” na obiekt datetime i wypisuje go w formacie “YYYY/MM/DD”.
 7. Napisz program, który oblicza liczbę dni między dwiema podanymi datami.
 8. Napisz program, który mierzy czas wykonywania funkcji obliczającej sumę liczb od 1 do 1,000,000.
 9. Napisz program, który prosi użytkownika o dwie liczby oraz operację (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie). Obsłuż wyjątki takie jak dzielenie przez zero i nieprawidłowe dane wejściowe.
 10. Napisz program, który wczytuje plik tekstowy i pozwala użytkownikowi wyszukiwać słowa. Program powinien wypisywać wszystkie linie, w których występuje wyszukiwane słowo.
 11. Napisz program, który odczytuje plik tekstowy i zlicza liczbę zdań, słów i znaków w tekście. Wyniki zapisz do pliku CSV.
 12. Napisz program, który pozwala użytkownikowi dodawać pozycje do listy zakupów i zapisuje tę listę do pliku tekstowego.
 13. Napisz program, który losowo dzieli listę uczestników na dwa zespoły i zapisuje wyniki do pliku tekstowego.
 14. Napisz program, który listuje wszystkie pliki w danym folderze oraz ich rozmiary, korzystając z modułu pathlib.
 15. Napisz program, który oblicza BMI na podstawie wagi i wzrostu podanych przez użytkownika. Program powinien obsługiwać wyjątki, takie jak nieprawidłowe dane wejściowe.
 16. Napisz program, który generuje losowe hasła o zadanej długości, zawierające litery, cyfry i znaki specjalne. Wygenerowane hasła zapisz do pliku tekstowego.
 17. Stwórz aplikację, która pozwala użytkownikom tworzyć, usuwać i aktualizować zadania. Zadania powinny być przechowywane w pliku JSON. Każde zadanie powinno mieć tytuł, opis, i status (np. “do zrobienia”, “w trakcie”, “zrobione”).
 18. Napisz aplikację, która zawiera pytania z różnych kategorii wraz z czterema odpowiedziami, z czego tylko jedna jest poprawna. Pytania i odpowiedzi powinny być przechowywane w pliku JSON. Użytkownik powinien móc wybierać kategorię, odpowiadać na pytania i otrzymywać wynik na końcu.
 19. Stwórz plik CSV, w którym znajdą się następujące informacje: dzień miesiąca, temperatura minimalna w danym dniu, temperatura maksymalna w danym dniu, suma opadów danego dnia. Napisz program, w którym wczytasz ten plik i wyświetlisz następujące informacje: dni z najwyższą i najniższą temperaturą, średnia temperatura minimalna w miesiącu, średnia temperatura maksymalna w miesiącu, dzień z najwyższą sumą opadów, dni z opadami.
 20. Napisz program, który pozwala nauczycielowi wprowadzać oceny studentów z różnych przedmiotów, a następnie oblicza średnią ocenę dla każdego studenta i zapisuje te informacje do pliku CSV.
Scroll to Top