fbpx

Zadania i ćwiczenia

Mam dla Ciebie dodatkowe zadania i ćwiczenia, dzięki którym utrwalisz wiedzę zdobytą w tym module.

 1. Napisz funkcję add_numbers(a, b), która przyjmuje dwie liczby i zwraca ich sumę.
 2. Napisz funkcję is_even(number), która przyjmuje liczbę i zwraca True jeśli liczba jest parzysta i False jeśli jest nieparzysta.
 3. Napisz funkcję factorial(n), która przyjmuje liczbę całkowitą n i zwraca jej silnię (n!).
 4. Napisz funkcję reverse_string(s), która przyjmuje tekst i zwraca go w odwrotnej kolejności. Nie korzystaj z funkcji reversed().
 5. Napisz funkcję is_palindrome(s), która przyjmuje tekst i zwraca True jeśli jest palindromem i False jeśli tekst nie jest palindromem.
 6. Napisz funkcję celsius_to_fahrenheit(c), która przyjmuje temperaturę w stopniach Celsjusza i zwraca ją przeliczoną na stopnie Fahrenheita.
 7. Napisz funkcję fibonacci(n), która przyjmuje liczbę całkowitą n i zwraca n-tą liczbę w ciągu Fibonacciego.
 8. Napisz funkcję, która przyjmuje imię i wiek, a następnie zwraca zdanie “Nazywam się [imię] i mam [wiek] lat.” używając f-strings.
 9. Napisz funkcję, która przyjmuje tekst i zwraca co drugi znak z tego tekstu.
 10. Napisz funkcję, która przyjmuje liczbę i zwraca odpowiednią wiadomość w zależności od tego, czy liczba jest dodatnia, ujemna, czy zerowa.
 11. Napisz funkcję, która przyjmuje numer dnia tygodnia i zwraca nazwę tego dnia, używając instrukcji match case.
 12. Napisz funkcję, która przyjmuje dwa zbiory i zwraca ich sumę, różnicę i część wspólną.
 13. Napisz funkcję, która przyjmuje dwa słowniki i zwraca listę kluczy z obu słowników.
 14. Napisz funkcję, która przyjmuje listę liczb i zwraca: największą liczbę, najmniejszą liczbę oraz sumę liczb.
 15. Napisz funkcję, która przyjmuje listę imion i wypisuje je w odwrotnej kolejności, używając pętli.
 16. Napisz funkcję, która przyjmuje długość i szerokość prostokąta, a następnie zwraca jego pole.
 17. Napisz funkcję, która przyjmuje listę liczb od użytkownika, a następnie zwraca te liczby, które występują na liście więcej niż raz.
Scroll to Top